SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Individualisering en het nut van communities

Nederlands

Zijn Rapid Manufacturing (RM) en andere Rapid Technologies (RT) werkelijk snel?  Bij RM heeft 'rapid' betrekking op de tijd tussen het digitale ontwerp en het daaraan gerelateerde, tastbare voorwerp, de materialisatie. Omdat RM zonder (productspecifieke) gereedschappen werkt, gaat geen tijd verloren met het maken van bijvoorbeeld spuitgietmatrijzen. Daar staat tegenover dat als veel identieke voorwerpen nodig zijn, RM veel trager is dan spuitgieten, met name als het om grote voorwerpen gaat.

Innoveren doe je samen: werkboek en workshop

Nederlands

Steeds minder bedrijven hebben alle kennis en middelen in huis voor het ontwikkelen van producten. Een van de oorzaken is dat productontwikkeling alsmaar complexer wordt. Verder is het hebben van alle voor het ontwikkelen van producten benodigde kennis en middelen lang niet altijd het voordeligst. Daarom concentreren steeds meer bedrijven zich op wat hen bijzonder maakt en verkrijgen ze het overige door met anderen samen te werken.

Verticale integratie op IAS

Nederlands

Het jaarlijks terugkerende evenement Industrial Automation Solutions (IAS) besteedt in 2008 nadrukkelijk aandacht aan verticale integratie. Door verticaal te integreren – simpel gezegd: door alle software van directiekantoor tot werkvloer aan elkaar te knopen – wordt de productie efficiënter. Bedrijven moeten steeds sneller reageren op veranderingen in hun omgeving.

'Rapid manufacturing' en 'mass customization'

Nederlands

Een belangrijk kenmerk van Rapid Manufacturing (RM) is het ontbreken van productgebonden gereedschappen. Een matrijs is productgebonden, omdat een holte, meestal in metaal, de vorm van een product voorschrijft. Dergelijke gereedschappen zetten producenten aan tot het vervaardigen van enorme aantallen, identieke exemplaren. Productgebonden gereedschappen zijn immers doorgaans kostbaar, veel kostbaarder dan één exemplaar van het product.

Open source

Nederlands

Onlangs opende een Haagse wethouder een vestiging van FabLab. RTL Z deed verslag en bracht een eenvoudige lasersnijmachine in beeld en een gebruiker die enthousiast vertelde dat hij de ruimte met deze machine voor een bepaalde tijd had gehuurd en dat anderen dit ook konden doen.

Pagina's

Subscribe to SOLide - Design for Additive Manufacturing RSS