SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

NIEUWE KANSEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Nederlands

De onderstaande tekst publiceerde ik op meerdere plaatsen. Het artikel beziet enkele ontwikkelingen in historisch perspectief en schetst waar nu kansen liggen.

Hyves

Nederlands

Veelvuldig schrijf ik over producten waarvan producenten talloze exemplaren maken en waarop individuele consumenten steeds meer invloed hebben. Mass customization en personalization. In dit verband noem ik af en toe Hyves. Op dit moment loopt bij Hyves een campagne van het Ministerie van Justitie om burgers bewust te maken van de gevaren die kleven aan het plaatsen van persoonlijke informatie in het publieke domein. Bij de campagne hoort een filmpje dat een verrasend persoonlijke inhoud heeft.

Co-creatie als paraplu

Nederlands

In meerdere bladen heb ik jarenlang geschreven over time-compression technologies, rapid technologies, layer manufacturing technologies en enkele andere, eveneens tot de verbeelding sprekende termen met min of meer dezelfde inhoud. Op dit moment zie ik de ‘additieve’ vervaardiging – dat woord gebruik ikzelf het liefst – volwassen worden.

Co-creatie en het onderwijs

Nederlands

Het is vakantietijd. Althans, de meeste mensen genieten van een vakantie in Nederland of daarbuiten. Mijn kantoor is desondanks en ondanks ‘de crisis’ niet merkbaar rustiger. Er gebeurt veel, ook op het vlak van co-creatie. In mijn vorige blog besteedde ik er aandacht aan: voorwerpen die vanuit samenwerking tot stand worden gebracht. Ook wat consumentenproducten betreft, krijgt het individu steeds meer ruimte.

Wordt vervolgd: co-creatie

Nederlands

Gisteren bezocht ik het Co-creation Event op de High Tech Campus in Eindhoven. Bij ‘co-creatie’ brengen meerdere partijen met elkaar een product voort. De partijen vormen met elkaar één geheel, één producent. ‘Open innovatie’ en (mass customization zijn tot op zekere hoogte synoniemen. Zeker bij customization heeft de individuele consument (klant) invloed op het product dat hij later bezit. Uiteraard roept dat vragen op.

Pagina's

Subscribe to SOLide - Design for Additive Manufacturing RSS